Bel voor informatie:
072 5322441


©Praktijk Weehuizen - Alle rechten voorbehouden

Praktijk Weehuizen

Slachtoffer
    Bedrijfsongeval
    Verkeersongeval
    Overige letselschade

Kosten
Vraag en antwoord
Over Praktijk Weehuizen
Contact

Contact

Praktijk Weehuizen

Sint Laurensstraat 7
1811 KM Alkmaar


Tel: 072-5322441
Fax: 084-8686480

info@weehuizenletselschade.nl

Partners:

Praktijk Weehuizen is partner van Jurilex Letselschade

Letselschade?

          Kies voor meer dan 20 jaar ervaring . Kennis is macht!

        

Afspraak maken

Kies voor kosteloze bijstand

Kies voor optimaal resultaat

Kosten

Praktijk Weehuizen kan u in bijna alle gevallen kosteloos bijstaan.

Naar Nederlands recht is de aansprakelijke partij verplicht, behalve uw materiële en immateriële schade,  ook de kosten die uw belangenbehartiger en diens medisch adviseur maken, buitengerechtelijke kosten genoemd, te vergoeden.

Als de aansprakelijkheid door de aansprakelijke partij of diens verzekeringsmaatschappij is erkend, zal die dus ook gehouden zijn de buitengerechtelijke kosten te voldoen. U kunt dan stellen dat de juridische bijstand voor u gratis is!

Indien de aansprakelijkheid niet door de tegenpartij is erkend, omdat er bijvoorbeeld nog onduidelijkheid bestaat over de ongevalstoedracht, of omdat er slechts een gedeeltelijke erkenning van de aansprakelijkheid is, òf omdat de medische causaliteit wordt betwist in verband met reeds vòòr het ongeval bestaande klachten, dan onderzoekt Praktijk Weehuizen kosteloos de juridische kansen om uw schade te verhalen en beoordeelt Praktijk Weehuizen of de omvang van uw verwachte schade het doorzetten van uw claim rechtvaardigt dan wel of het zin heeft een gerechtelijke procedure te starten.

Daarnaast kan Praktijk Weehuizen uw letselschadezaak kosteloos overnemen indien uw rechtsbijstandsverzekeraar al enige tijd uw belangen behartigt. Velen zijn u voorgegaan in verband met ontevredenheid over de handelwijze van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Praktijk Weehuizen licht een en ander graag verder toe tijdens een persoonlijk (telefonisch) onderhoud of per e-mail. Ook uw overige vragen kunnen dan aan bod komen.