Bel voor informatie:
072 5322441©Praktijk Weehuizen - Alle rechten voorbehouden

Praktijk Weehuizen

Slachtoffer
    Bedrijfsongeval
    Verkeersongeval
    Overige letselschade

Kosten
Vraag en antwoord
Over Praktijk Weehuizen
Contact

Contact

Praktijk Weehuizen

Sint Laurensstraat 7
1811 KM Alkmaar


Tel: 072-5322441
Fax: 084-8686480

info@weehuizenletselschade.nl

Partners:

Praktijk Weehuizen is partner van Jurilex Letselschade

Letselschade?

          Kies voor meer dan 20 jaar ervaring . Kennis is macht!

        

Afspraak maken

Kies voor kosteloze bijstand

Kies voor optimaal resultaat

Vraag en antwoord

M’n autoschade werd vergoed, mag ik er dan van uitgaan dat de verzekeraar van de tegenpartij ook de aansprakelijkheid voor mijn letselschade heeft erkend?
Het is vaak de verzekeringsvorm van de tegenpartij of uw eigen verzekeraar die voor de vergoeding van de autoschade zorg draagt, maar staat in principe los van de letselschade.
Meer van belang is de schuldvraag voor het ontstaan van het letsel. Bij een kop-staart aanrijding bijvoorbeeld komt de schuldvraag in de meeste gevallen toe aan het achteropkomende verkeer.

De verzekeraar schrijft mij: Wij erkennen de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval. Wat moet ik daarmee. Dat moet toch duidelijke taal zijn?
In feite wordt aangegeven dat de verzekeraar uitgaat dat zij aansprakelijk zijn voor de handelingen van de verzekerde. Het is voor de verzekeraar te vroeg om te kunnen aangeven voor welke gevolgen zij aansprakelijk zijn te houden.

Mijn huisarts geeft toch duidelijk aan dat ik door het ongeval rugklachten heb opgelopen en m’n pols heb gebroken. Is dat niet duidelijk genoeg?
Stel dat u eerdere rugklachten had en daarvoor nog steeds onder behandeling bent. Dan zal moeten worden aangetoond of er sprake kan zijn van een verergering van de reeds bestaande klachten of dat er nieuwe klachten zijn bijgekomen.

De tegenpartij heeft het nog niet over de schuldvraag gehad. Kan ik dan toch alvast rechtshulp inroepen?
Het eerste gesprek om de schuldvraag vast te stellen is altijd vrijblijvend en zonder kosten, zodat naast de rechtshulpverlener ook u weet wat de mogelijkheden zijn.

Hoe lang duur de afwikkeling van een letselschadezaak?
Afhankelijk hoe complex de zaak is moeten we bij een gemiddelde zaak ongeveer uitgaan van tussen de 2,5 en 3,5 jaar voordat sprake kan zijn van een eindsituatie.

Kan ik mijn zaak niet voor zo’n eindsituatie afwikkelen?
Uw situatie kan voor zo’n eindsituatie worden afgewikkeld. Alleen is zo’ n eindsituatie er juist voor om meer zekerheid te verkrijgen, of uw klachten niveau veel beter of juist veel slechter worden. Een te snelle afwikkeling zou uw positie bijvoorbeeld nadelig kunnen beïïnvloeden, omdat er bijvoorbeeld nog geen onafhankelijke medische expertise werd verricht om de ongevalsgevolgen en de noodzaak voor eventuele verdere behandelingen vast te stellen.

Voor m’n gevoel wil ik toch een dikke streep onder die zaak zetten en verder gaan. Doe ik daar wel goed aan?
Als er voldoende medische informatie voorhanden is en de schuldvraag ligt duidelijk, is het afhankelijk van de tegenpartij in hoeverre zij in redelijkheid hieraan mee willen werken om in ieder geval de geleden schade maar ook de te verwachte schade en het smartengeld in een lump sum bedrag af te wikkelen. Voordeel voor de tegenpartij is dat zij geen verdere kosten aan uw zaak hebben en daarom al sneller geneigd zijn de zaak snel af te handelen. Nadeel voor u is dat er door het ontbreken van een eindsituatie en een onafhankelijk deskundigenonderzoek geen goed uitgangspunt is te geven voor het berekenen van de schade.

Moet ik dan 3 jaar wachten voordat ik m’n schade vergoed krijg?
Nee, afhankelijk van de situatie, zal de tussentijdse schade moeten worden aangetoond en ook tussentijdse en aanvullende voorschotten door de verzekeraar aan u dienen te worden uitgekeerd.